Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť  KOKUA SK s.r.o.

Telefonický kontakt:
+421 915 206 450
(pondelok – piatok: 08:00 – 16:00 hod.)

E-mailové kontakty:
info@kokua.sk
zakaznickyservis@kokua.sk

Fakturačná adresa:
KOKUA SK s.r.o.
T. Ševčenka 7A
080 01 Prešov
Slovenská Republika

Fakturačné údaje:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s. (SK)
Č.účtu/kód: 1524185004/1111
IBAN: SK9011110000001524185004

IČO: 51 989 735
IČ DPH: SK 2120857717

Spoločnosť KOKUA SK s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát OI pre Prešovský kraj

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, odd. : Sro, vl. č. : 37137/P