Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť  liketobike s.r.o.

Telefonický kontakt:
+421 903 468 502

E-mailové kontakty:
info@kokua.sk

Fakturačná adresa:

liketobike s.r.o.
Novomestská ulica 9765/2
917 01 Trnava 
Slovenská Republika

Fakturačné údaje:
Fio Banka
Č.účtu/kód: 2002254556/8330
IBAN: SK13 8330 0000 0020 0225 4556

IČO: 54 689 341
IČ DPH:

Spoločnosť liketobike s.r.o. je platcom DPH.
Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.

Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát OI pre Trnavský kraj

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, odd. : Sro, vl. č. : 51934/T