Prevádzkovateľ internetového obchodu je spoločnosť  liketobike s.r.o.

Telefonický kontakt:+421 903 468 502

E-mailové kontakty:info@kokua.sk

Fakturačná adresa:liketobike s.r.o.
                Novomestská ulica 9765/2
                917 01 Trnava 
                Slovenská Republika

Fakturačné údaje: Fio Banka
               Č.účtu/kód: 2002254556/8330
               IBAN: SK13 8330 0000 0020 0225 4556

               IČO: 54 689 341
               IČ DPH:SK2121760630

               Spoločnosť liketobike s.r.o. je platcom DPH.

Všetky ceny v našom obchode (maloobchod) sú zmluvné, uvádzané s DPH a sú konečné.
Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia
             Inšpektorát OI pre Trnavský kraj

Spoločnosť je zapísaná v OR OS Trnava, odd. : Sro, vl. č. : 51934/T